Quá trình hoạt động Cơ Bản của Xưởng May Thành Thịnh

1, Tiếp nhận đơn hàng 

2, Kiểm tra, và lấy thông tin thiết kế

3, Chuẩn bị 

4, Đo lường, cắt vải

5, Chuyển đến bộ phận may gia công

6, Hoàn thành

7, Giao hàng cho khách hàng

8, Khách hàng kiểm soát và xác nhận

9, Kết thúc

0985.822.269